Atte Heikkinen luotsaa Lady Shaven kevään kisoihin

Toukokuussa Lady Shave Porvoo Chorus osallistuu Nordic Light Regionin järjestämään, pohjoismaiseen kuorokilpailuun Helsingborgissa. Kuoron  johtaja Maija Sihvolan jäätyä opintovapaalle keväällä kisoihin  valmistaudutaan barbershoposaaja Atte Heikkisen johdolla.

Atte (s. 1992) on laulanut barbershopia useassa kvartetissa vuodesta 2008 lähtien, joista viimeisin on vuonna 2018 perustettu helsinkiläinen Clubhouse. Hän on kilpaillut viidessä eri kvartetissa ja kahdessa kuorossa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Atte johtaa myös vuonna 2017 perustettua The Finnish Line -kuoroa, sekä valmentaa säännöllisesti muita pienempiä suomalaisia barbershopryhmiä.  Hänellä on vankka tausta rumpalina musiikkiopiston puhallinorkesterissa, puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa sekä erilaisissa pop/rock/jazzyhtyeissä.

Niin kuin usein sanotaan, kisoissa tärkeintä ei ole voitto, niinpä ei näissäkään. Kilpailuihin osallistumisen tarkoituksena on kannustaa barbershopkuoroja asettamaan tavoitteita ja kehittämään itseään. 

– Alkuvuosi kuoron kanssa on ollut todella inspiroiva, ja olen vaikuttunut siitä miten nopeasti omaksumme eri konsepteja, joita käymme läpi. Saankin joka viikko tuoda uusia näkökulmia harjoituksiin, ja mielestäni meillä on hyvä balanssi pikkutarkan kisavalmistelun sekä vapaamman musisoimisen välillä, Atte Heikkinen kertoo.

Atte Heikkinen lotsar Lady Shave till tävlingarna i vår

I maj deltar Lady Shave Porvoo Chorus i den av Nordic Light Region 
organiserade barbershoptävlingen för de nordiska länderna. Tävlingen hålls i Helsingborg. Då körens dirigent Maija Sihvola är studieledig förbereder kören sig för tävlingarna under ledning av barbershopförmågan Atte Heikkinen.

  Atte (f. 1992) har sjungit barbershop i flera kvartetter sedan år 2008, varav den senaste är den år 2018 grundade Clubhouse från Helsingfors. Han har tävlat i fem kvartetter samt två körer både i Europa och USA. Atte leder också The Finnish Line-kören som grundades år 2017 och tränar även andra mindre finländska barbershopgrupper. Han har en stadig grund som trumslagare i musikinstitutets blåsorkester, i försvarsmaktens beväringsmusikkår och i olika pop/rock/jazzensembler.

Så som man ofta säger så är inte vinsten det viktigaste i tävlingen, därmed inte heller i den här. Målet med att delta i tävlingen är att uppmuntra barbershopkörer att sätta upp mål och utveckla sig själva.

– Årets början har varit verkligen inspirerande och jag är imponerad av hur snabbt vi lär oss de olika koncepten vi går igenom. Jag får varje vecka hämta nya synvinklar till övningarna och jag anser att vi har en god balans mellan småpetig tävlingsförberedelse och fritt musicerande, Atte Heikkinen berättar.