Annika Eklöf kaiversi kuoroharrastuksen syvät, tärkeät merkitykset hopeapinssiin / Annika Eklöf graverade körhobbyns djupa viktiga mening i en silverpins

Lady Shave -kuorolaiset arvostavat uuden oppimista ja yhdessä tekemistä ja yhteistä rakkautta musiikkiin. On upeaa, kun voi luoda laulamalla tunnetiloja itselle ja yleisölle. Nämä tunteet kuoronlaulaja, kultaseppä Annika Eklöf tallensi hopeiseen juhlapinssiin, joka on samalla osa hänen mestarintyötään. Joulukuussa Lady Shave -kuoron voi nähdä joulutunnelmissa rekiretkellä.

Lady Shave -kuoron laulajille kuoroharrastus on tärkeä henkireikä arjessa. Se on harmoniaa ja yhdessä laulamista, kehittymistä ja rakkautta musiikkiin. Hienoa on sekin, että nämä kuorolaisten ajatukset on tiivistetty heleänhopeisena välkkyvään pinssiin.

Pinssin ladyn hiusten nuottiviivat muodostavat taukomerkin, mikä kuvastaa sitä, miten
Lady Shave on kuorolaisille ihana tauko arjesta. / Ladyns hår på pinsen bildar ett paustecken som beskriver hur Lady Shave innebär en härligt paus från vardagen för koristerna.

Yksi kuoron laulajista, porvoolainen Annika Eklöf, on korukäsityöläinen, joka teki 10-vuotispinssin kuorolle tilaustyönä. Pinssiä voi kantaa paidassaan, kun on laulanut kuorossa kymmenen vuotta.

Halusin tehdä pinssin mahdollisimman pitkälle käsityönä. Minusta kaivertajamestarin pitäisi osata kaivertaa myös työkaluja käsityönä, ja halusin kunnioittaa vanhoja perinteitä. – Annika Eklöf

Pinssien avulla voi ilmaista yhteenkuuluvuutta kuoroyhteisössä

Lady Shave -kuoron tyylilaji on barbershop-musiikki, joka tunnetaan viihdyttävästä ja mukaansatempaavasta esiintymistyylistä ja sointujen harmoniasta. Laulutyylin harrastajat muodostavat kansainvälisen musiikkiyhteisön, jossa on tapana käyttää erilaisia pinssejä merkkinä siitä, että kuulutaan tiettyyn kuoroon tai isompaan organisaatioon. Moni kuorolainen myös kartuttaa pinssikokoelmaansa barbershop-kilpailuissa ja -tapahtumissa.

Lady Shave -kuorolla oli jo ennestään hopeinen rintakoru 20 vuotta kuorossa laulaneille. Tämän korun on suunnitellut Leena Backman.

Ajatukseni oli luoda hopeinen pinssi, joka voisi toimia kuoron 10-vuotiskunniamerkkinä sekä mahdollisesti pienin muutoksin myös 30-vuotismerkkinä. Halusin Lady Shave -kuoron logon osaksi pinssin ulkonäköä. Lisäksi pinssin tuli ilmentää sitä, mitä kuoro laulajilleen merkitsee. – Annika Eklöf

Hiusten nuottiviivasto kertoo musiikkiharrastuksen taikavoimasta

Kun Eklöf oli selvittänyt, mitä kuoro halusi pinssin ilmentävän, hän suunnitteli pinssistä kolme erilaista vaihtoehtoa. Toteutukseen päätyneessä pinssissä on lady, jonka hiukset koostuvat ”nuottiviivoista”.

Nuottiviivat muodostavat taukomerkin, mikä kuvastaa sitä, miten Lady Shave on meille ihana musiikkiharrastus ja tauko arjesta. – Annika Eklöf

Eklöf teki kuorolaisille aiheesta kyselyn, ja sai sykähdyttäviä vastauksia. Kuorolaiset arvostavat uuden oppimista ja yhdessä tekemistä, upeaa naisenergiaa ja yhteistä rakkautta musiikkiin. Kuorolaiset kertoivat, kuinka palkitsevaa on jättää harkkailtana työ- ja kotiminä narikkaan ja olla oma itsensä kymmenien samanhenkisten ihmisten ympäröimänä. Laulun voima saa myös kivut ja ujouden väistymään.

Eräs kuorolainen kirjoitti, että ”laulaminen voi olla tie rohkeampaan itseesi.” Miten osuvasti sanottu! Myös yleisölle esiintyminen on tärkeä osa kuoron merkityksellisyyttä. Toinen kuorolainen ilmaisi tämän asian niin, että ”laulamalla luo tunnetiloja niin itselle kuin yleisölle.” – Annika Eklöf

Yleisö pääsee mukaan Lady Shaven luomiin tunnetiloihin joulukuussa joulukonserteissa Porvoossa, Sipoossa ja Vantaalla. Lady Shaven joulukonserteissa matkataan maiden ja mannerten halki rekiretkellä. Konsertteja järjestetään kolmella paikkakunnalla: Porvoossa, Vantaalla ja Sipoossa.

Kultasepäntyötä käsityötä ja perinteisiä valmistustapoja vaalien

Eklöf on aina ollut kiinnostunut käsityöstä ja taiteesta; maalannut, piirtänyt, ommellut, harrastanut musiikkia ja tanssia. Hän toimii käsinkaivertajana ja kultaseppänä yhdessä puolisonsa, kultaseppä Petri Eklöfin kanssa.

Se on varmaan kauniiden esineiden, kuvioiden tai kirjaimien luominen joka kiehtoo – kun saa luoda jotain kaunista omilla käsillään, perinteitä kunnioittaen. Tänä päivänä on tavallista, että suunnitellaan ja piirretään paljon koruja tietokoneella, tehdään 3D-tiedostoja, tulostetaan vahasta ja valetaan. Meille käsityö on tärkeää ja teemme koruja perinteisin kultasepäntyön menetelmin. – Annika Eklöf

Annika Eklöf valmisti pinssityökalun mahdollisimman pitkälle käsityönä ja sai
valmistamiseen apua kollegalta. Hän stanssasi pinssit Porvoon vanhan kaupungin perinteikkäässä
kultasepänverstaassa Aurumissa ja viimeisteli ne käsityönä Helsingin työhuoneella. / Annika Eklöf tillverkade pinsverktygen så långt som möjligt som hantverk och fick hjälp i tillverkandet av en kollega. Hon stansade pinsarna i den i Borgå belägna traditionella guldsmedsverkstaden Aurum och finslipade dem som hantverk i arbetsrummet i Helsingfors.

Annika Eklöf valmistui artenomiksi Lahden Muotoiluinstituutista vuonna 1995 ja opiskelee nyt mestarintutkintoa. Hän on työskennellyt kultaseppä-yrittäjänä vuodesta 1998, aluksi Porvoossa ja vuodesta 2001 Helsingissä yhdessä puolisonsa kanssa.

Ammatti kulkee osin suvussa. Isoäidin isoisä Petter Airaksinen ja isän pikkuserkku, porvoolainen Berndt Lindholm olivat myös kultaseppiä.

Lady Shave -körens sångare Annika Eklöf graverade körhobbyns djupa viktiga mening i en silverpins.

Lady Shave –koristerna uppskattar att lära sig nytt, att göra tillsammans och gemensam kärlek till musiken. Det är fantastiskt när man via sång kan skapa känslotillstånd åt sig själv och publiken. Dessa känslor graverade körens sångare, guldsmed Annika Eklöf, i en jubileumspins i silver, som samtidigt är en
del av hennes mästararbete. I december kan man se Lady Shave –kören på slädfärd i julstämning.

För den Borgåbaserade kören Lady Shaves sångare är körhobbyn en viktig andningspaus i vardagen. Den är harmoni och att sjunga tillsammans, utveckling och kärlek till musiken. Fint är också det att dessa koristernas tankar har sammanfattats i en skimrande silverpins.

En av sångarna, Borgåbon Annika Eklöf, är en smyckehantverkare som gjorde ett tioårspins som ett beställningsarbete till kören. Man kan bära pinsen på sin skjorta när man har sjungit i kören i tio år.

Jag ville göra pinsen så långt som möjligt som ett hantverk. Jag anser att en graverarmästare ska kunna gravera även verktyg som hantverk och jag ville hedra gamla traditioner. – Annika Eklöf.

Med hjälp av pinsarna kan man uttrycka samhörighet i körgemenskapen

Lady Shave –körens stilart är barbershop-musik som kännetecknas av underhållande och medryckande framförarande och ackordharmonier. Sångstilens utövare bildar en internationell gemenskap där det är kutym att använda olika pinsar för att utrycka att man tillhör en viss kör eller större organisation. Många korister utökar sin pinssamling även under barbershoptävlingar och andra tillställningar.

Lady Shave –kören hade redan tidigare en 20-årsbrosch för de som har sjungit 20 år i kören. Den var designad av Leena Backman.

Min tanke var att skapa en pins i silver som kunde fungera som körens 10-års hedersmärke samt möjligtvis med vissa modifikationer som ett 30-årsmärke. Jag ville att Lady Shave -körens logo skulle vara en del av pinsens utseende. Därtill bör pinsen uttrycka vad kören betyder för sina sångare. – Annika Eklöf.

Notraderna i håret berättar om musikhobbyns magiska kraft

Då Eklöf hade rett ut vad kören ville att pinsen skulle uttrycka designade hon tre olika versioner. På den pinsen som förverkligades finns en lady vars hår består av ”notrader”. ”Notraderna bildar ett paustecken som ger uttryck för hur Lady Shave för oss sångare är en härlig musikhobby och en paus från vardagen” berättar Eklöf.

Eklöf gjorde en förfrågan om ämnet till koristerna och fick hjärtgripande svar. Koristerna uppskattar att lära sig nytt och att göra tillsammans, fantastisk kvinnoenergi och en gemensam kärlek för musiken. Koristerna berättar hur belönande det är att på övningskvällarna lämna jobb- och hemjaget i garderoben och få vara sig själv tillsammans med några tiotal likasinnade personer. Sångens kraft får även smärta och blyghet att vika undan.

En korist skrev att ”sången kan vara en väg till ett modigare själv”. Så träffande uttryckt! Även uppträdande inför publik är en viktig del av körens betydelse. En annan korist uttryckte detta så att man ”genom sång kan skapa känslostämningar både för sig själv och för publiken. – Annika Eklöf

Publiken får komma med i de stämningar Lady Shave skapar i december på julkonserterna i Borgå, Sibbo och Vanda. På Lady Shaves julkonserter reser man på slädfärd mellan länder och kontinenter.

Guldsmedsarbete genom att slå vakt om hantverk och traditionella tillverkningsmetoder

Eklöf har alltid varit intresserad av hantverk och konst; hon har målat, ritat, sytt, och sysslat med musik och dans. Hon fungerar som guldsmed tillsammans med sin man Petri Eklöf.

Det är säkert att skapa vackra föremål, mönster eller bokstäver som fascinerar – då man får skapa något vacker med sina egna händer, med att slå vakt om traditioner. Idag är det vanligt att man planerar och ritar smycken med dator, man gör 3D-filer, printar ut i vax och stöper. För oss här hantverket viktigt och vi gör smycken med traditionella guldsmedsmetoder. – Annika Eklöf

Annika Eklöf utexaminerades som artenom från Lahden Muotoiluinstituutti år 1995 och studerar nu inför mästarexamen. Hon har jobbat som guldsmedsföretagare sen år 1998, till en början i Borgå och sedan år 2001 i Helsingfors tillsammans med sin man.

Yrket går delvis i släkten. Farmors morfar Petter Airaksinen och pappas småkusin, borgåbon Berndt Lindholm var också guldsmeder.