Lady Shave

Lady Shave on energinen barbershop-kuoro Porvoosta. Noin 35 laulajan kuoroa johtaa syksyn 2020 alusta alkaen Emilie Adolfsson.

Kuoro harjoittelee viikoittain Porvoossa, esiintyy kotipaikkakunnallaan ja pääkaupunkiseudulla vuosittain sekä osallistuu barbershopin kansainvälisiin kilpailuihin muutaman vuoden välein.

Kuoron tavoitteena on laulaa barbershop-musiikkia, kouluttaa uusia barbershop-laulajia, perustaa uusia kvartetteja, lisätä barbershop-tietämystä Suomessa sekä tehdä yhteistyötä muiden kuorojen kanssa. 

-♥-

Lady Shave är en energisk kör från Borgå. Från början av hösten 2020 dirigerar Emilie Adolfsson kören, som har cirka 35 medlemmar.

Kören övar varje vecka i Borgå, uppträder årligen i hemstaden Borgå och i huvudstadsregionen, samt deltar i de nordiska mästerskapen i barbershop regelbundet med några års mellanrum.

Till körens målsättning hör att sjunga barbershopsång, utbilda nya sångare, grunda kvartetter, utöka kunskapen om barbershop i Finland samt samarbeta med andra körer.

Kuoron toimintaa vuosina 2023-2024 ovat tukeneet:

Aktiastiftelsen i Borgå sr / Aktiasäätiö Porvoo sr

Uutiset | Nyheter