bassot 250x250Nykyään sekä mies- että naisbarbershop-musiikissa stemmojen nimitykset ovat seuraavat:

Melodiaa laulavan stemman nimi on LEAD. Lead kulkee soinnussa yleensä toiseksi ylinnä, ja sen on oltava vahva ja selkeä. Leadin ääniala on a-c2.

BASSO on alin stemma. Se luo pohjan soinnulle. Basson tulee olla täyteläinen ja syvä. Naisbasson on pystyttävä laulamaan pieni oktaavi vaivatta.

TENORI on harmoniaääni, joka liikkuu yleensä leadin yläpuolella. Tenorin pitää olla kirkas, melodinen, puhdas ääni, joka täydentää, mutta ei ylitä lead-ääntä. Perinteisestä 1. sopraanosta tenori poikkeaa siten, että sen sointi on kevyempi ja huilumaisempi.

BARITONI täydentää soinnun liikkuen sekä leadin ylä- että alapuolella; ääniala on suunnilleen sama kuin leadin.

-♥-

Stämmorna i såväl mans- som dambarbershopkörer benämns enligt följande:

LEAD  är den stämman, där melodin sitter. Vanligen ligger leadstämman nästhögst under den högsta stämman. Klangen bör vara klar och stark. Röstläget ligger mellan a-c2.

BASEN är den lägsta stämman och ligger som grund för hela harmonin i arrangemanget. Rösten bör vara fyllig och låg. En dam i basen bör klara av den lilla oktaven utan större problem.

TENOREN är en harmonistämma, som glittrar ovanför alla andra stämmor. Tenoren bör ha en klar och melodiskt rent klingande röst som fyller ut men inte överröstar leadstämman.  I barbershopen avviker tenoren från traditionell första sopran i det att klangen ska vara lättare, mera som en flöjt.

BARITONEN kompletterar och fyller ut alla eventuella håligheter och rör sig såväl ovanför som under leadstämman. Röstläget är ungefär detsamma som leadens.

Joomla Templates by Joomla51.com