kuoro250Barbershop on neliäänistä a cappella laulua, joka lauletaan lähes aina nelisoinnussa. Barbershop ei ole musiikkilaji, vaan se on sovitus– ja esitystyyli, jolla lauletaan monenlaista musiikkia, kuten balladeja, jazzia, popia, kansanlauluja ja evergreenejä.

Barbershop–laulajat haluavat aina luoda kontaktin yleisöönsä. Barbershop–lauluja tulkitaan vahvasti eläytyen ja dynamiikka vaihtelee pianosta forteen. Tunteet ilmaistaan ja tunnelma välitetään ilmein sekä elein, usein myös koreografian avulla. Huoliteltu pukeutuminen on myös ominaista barbershop–kuoroille ja –kvarteteille.

Barbershop–tyyli juontaa juurensa 1800–luvun lopun Yhdysvalloista. Sillä on selvät yhteydet jazziin ja bluesiin, yleensäkin afroamerikkalaiseen musiikkiin. Tarinan mukaan tyyli on saanut alkunsa parturisalongeissa, joissa miehet ovat vuoroa odottaessaan alkaneet viihdyttää itseään ja toisiaan harmonisoimalla tuttuja melodioita. Barbershopia laulettiin aluksi pelkästään kvarteteissa, mutta 1950–luvulta lähtien myös kuorobarbershopia on harrastettu yhä enemmän.

-♥-

Barbershop  sjungs fyrstämmigt och harmonierna innehåller så gott som alltid fyra stämmor. Det är inte fråga om enbart en enskild musikstil utan barbershop handlar om  arrangemang och sätt att utföra musiken. Man kan göra barbershop av de mest olikartade musikgenrer som ballader, jazz, pop, folksånger och evergreens.

Barbershopsångare vill alltid skapa kontakt med sin publik. Sångerna tolkas med stark inlevelse och dynamik från piano till forte. Känslor uttrycks och stämningen förmedlas  genom sångarens inlevelse i kroppsspråk, ofta åtföljd av genomtänkt och enhetlig koreografi. Till barbershopsången hör också dräkter och en omsorgsfull och enhetlig make up för såväl kvartetter som körer.

Barbershopstilen har sitt ursprung från sent 1800-tal i USA. Stilen har inslag av afroamerikansk musik såsom jazz och blues. Det sägs att barbershopmusiken fick sin början i barberarsalonger, där männen i väntan på sin tur gnolade bekant underhållningsmusik och fyllde i varandras harmonier. Till en början sjöngs barbershopmusik endast i kvartetter, men sedan 1950-talet har barbershop som körsång blivit allt populärare.

Joomla Templates by Joomla51.com